نام بیمار
سال تولد
1 - آیا بستگان درجه اول شما بیماری کرونر و یا بیماری قلبی عروقی زودرس دارند؟ آیا آنها کلسترول بالا دارند؟


بستگان درجه اول شامل والدین، خواهر برادر و فرزندان می شود.
سن زودرس بودن در مردان کمتر از 55 سال و در زنان کمتر از 60 سال است.
2 - آیا بستگان درجه اول شما در سن کمتر از 45 سال تاندون زانتوماتا (tendon xanthomata) یا قوس قرنیه (arcus cornealis) دارند؟ آیا در خانواده شما کودک زیر 18 سالی وجود دارد که کلسترول بالا داشته باشد؟


بستگان درجه اول شامل والدین، خواهر برادر و فرزندان می شود.
قوس قرنیه (arcus cornealis) چیست؟
قوس قرنیه، به حلقه ای که در اطراف قرنیه شکل می گیرد گفته می شود، این حلقه خاکستری یا آبی به نظر می رسد و در قسمت بالایی و زیرین قرنیه و در اطراف آن گسترش می یابد.
تاندون زانتوماتا (tendon xanthomata) چیست؟
به رسوب چربی، پشت قوزک پا، پشت ارنج، مچ و یا هر مفصل دیگر در بدن گفته می شود که معمولا وقتی آن را لمس می کنید، برجستگی آن را حس می کنید.
مانند تصویر زیر:
3 - آیا شما دچار بیماری های قلبی عروقی زودرس هستید؟


سن زودرس بودن در مردان کمتر از 55 سال و در زنان کمتر از 60 سال است.
4 - آیا شما بیماری گرفتگی رگ های قلبی دارید؟
5 - آیا شما کمتر از 45 سال سن دارید و به قوس قرنیه (arcus cornealis) مبتلا هستید؟


قوس قرنیه (arcus cornealis) چیست؟
قوس قرنیه، به حلقه ای که در اطراف قرنیه شکل می گیرد گفته می شود، این حلقه خاکستری یا آبی به نظر می رسد و در قسمت بالایی و زیرین قرنیه و در اطراف آن گسترش می یابد.
مانند تصویر زیر:
6 - آیا شما تاندون زانتوماتا دارید؟


تاندون زانتوماتا (tendon xanthomata) چیست؟
به رسوب چربی، پشت قوزک پا، پشت ارنج، مچ و یا هر مفصل دیگر در بدن گفته می شود که معمولا وقتی آن را لمس می کنید، برجستگی آن را حس می کنید.
مانند تصویر زیر:
7 - کلسترول LDL شما چقدر است؟